Είσοδος

Λ.Ε.Α.ΔΙ.Χ.

09.09.2021

ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΛΕΑΔΙΧ

Ένσημο 3€: Σε δικόγραφα που κατατίθενται στο Ειρηνοδικείο,Πταισματοδικείο ή άλλη Αρχή ή κοινοποιούνται προς τρίτο (εξώδικες δηλώσεις κλπ)   Ένσημο 4,50€: Σε δικόγραφα που κατατίθενται σε πρωτοβάθμια πολιτικά, ποινικά ή διοικητικά δικαστήρια πολυμελούς ή μονομελούς σύνθεσης   Ένσημο 7,50€: Σε δικόγραφα που κατατίθενται σε δευτεροβάθμια πολιτικά, ποινικά ή διοικητικά δικαστήρια   Επίσης σε αντίγραφα από…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ