Είσοδος

Νομολογία

20.03.2023

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τ.Ν.Π. ΣΟΛΩΝ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5028/2023 Αναδιάταξη περιφερειών και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οργάνωση της τηλεματικής συνεδρίασης, μετατρο-πή μεταβατικών εδρών και ίδρυση δικαστικών γραφείων τηλεματικής – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. – Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων και μηνιαίο Νομικό περιοδικό Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου- Esd.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
20.03.2023

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τ.Ν.Π. ΣΟΛΩΝ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5029/2023 «Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή»: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις.   NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5029/2023 «Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή»: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις….

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
20.03.2023

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τ.Ν.Π. ΣΟΛΩΝ

Σιδηροδρομικό Ατύχημα σε Αφύλακτη Ισόπεδη Σιδηροδρομική Διάβαση χωρίς Κινητά Φράγματα  (Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, τεύχος Δεκέμβριος 2022) Σύγκρουση  Επιβατικής Σιδηροδρομικής Αμαξοστοιχίας  Ιntercity με ΙΧ Φορτηγό  Παράλειψη εγκατάστασης κινητών φραγμάτων  και  αντίστοιχων σηματοδοτών  πριν από την ισόπεδη διάβαση Θανάσιμος τραυματισμός του μηχανοδηγού της αμαξοστοιχίας  και του οδηγού του ΙΧ. Φορτηγού Συνυπαιτιότητα σε ποσοστό 20% του θανόντος οδηγού του Φορτηγού …

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
20.03.2023

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τ.Ν.Π. ΣΟΛΩΝ

Ακύρωση Κατασχετηρίων Εγγράφων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Σερρών, με τα οποία επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας Τραπεζών ως τρίτων, όσων όφειλαν ή επρόκειτο να οφείλουν στην ανακόπτουσα, έως το ποσό των 55.415,71 ευρώ, για την ικανοποίηση ισόποσης συνολικής απαίτησης του Δημοσίου κατ’ αυτής, υπό την ιδιότητά της, ως ομόρρυθμου μέλους της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Σ. ΚΑΙ ΣΙΑ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
09.03.2023

NEWSLETTER ΤΝΠ ΣΟΛΩΝ

Αναστολή Πλειστηριασμού με Αίτηση Προσωρινής Ρύθμισης Κατάστασης (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) – Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών (Ν. 4738/2020) – Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων και μηνιαίο Νομικό περιοδικό Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου- Esd.gr  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
17.02.2023

NEWSLETTER ΤΝΠ ΣΟΛΩΝ

SPECIAL REPORT – NEWSLETTER Δημοσιεύθηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (Ολμ. ΑΠ. 1/2023)] Για περισσότερα πατήστε εδώ Διαμεσολάβηση – Δεν ασκεί επιρροή η ημερομηνία του έντυπου της διαμεσολάβησης που φέρει μεταγενέστερη ημερομηνία από την κατάθεση της αγωγής Για περισσότερα πατήστε εδώ Αποζημίωση επί Μονίμου…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14.02.2023

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΤΝΠ Ο ΣΟΛΩΝ

Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων – Ορισμός Μηδενικών Καταβολών – Διάσωση Κύριας Κατοικίας ενόψει Ανεπαρκούς Εισοδήματος – Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων και μηνιαίο Νομικό περιοδικό Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου- Esd.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
08.02.2023

Απόφαση ΣτΕ επί μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου

Ενδιαφέρουσα  απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας επί μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, με ιδιαίτερο νομολογιακό ενδιαφέρον και παραπομπή στην 7μελή σύνθεση λόγω σπουδαιότητας. ΣτΕ 2784-2022.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
03.02.2023

Εβδομαδιαία ενημέρωση Σχολιασμένης Νομολογίας ΤΝΠ ΣΟΛΩΝ

Ψυχική Οδύνη 650.000 ευρώ – Ανακοπή κατά Ταμειακής Βεβαίωσης Δ.Ο.Υ. – Επίδοση Αγωγής στο Εξωτερικό κατά τη Νέα Τακτική Διαδικασία                                      

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ