Είσοδος

13.09.2023

12-09-2023: Προκήρυξη για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με με ωριαία αποζημίωση εκπαιδευτικού έτους 2023-2024 Α΄ έτους σπουδών (Α΄εξάμηνο) της εκπαιδευτικής σειράς 2023-2026, Β΄έτους σπουδών (Γ΄εξάμηνο) της εκπαιδευτικής σειράς 2022-2025 & Γ΄ έτους σπουδών (Ε΄ εξάμηνο) της εκπαιδευτικής σειράς 2021-2024.

12092023prokirixididaktikoprosopiko

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς