Είσοδος

Μέγεθος Γραμματοσειράς

Χρήσιμα Έγγραφα

ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟ 2017

ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜ.ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟ 2017

ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜ. ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2016

ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜ. ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟ 2016

ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜ. ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟ 2016

Ν.3226/2004 - Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος

ΦΕΚ 3578/31-12-2014 - Αποζημίωση για την παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας

ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ