Είσοδος

Προαγωγές Δικηγόρων

Προαγωγές Δικηγόρων

 

Για την προαγωγή δικηγόρων σε παρ’ Εφέταις απαιτούνται:

  • 4ετής θητεία στο Πρωτοδικείο Χανίων
  • Σχετική αίτηση προς το Δ.Σ. του Δ.Σ. Χανίων
  • Ένα (1) αντίγραφο δικογραφίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου μαζί με την εκδοθείσα επ’ αυτής απόφαση
  • Παράβολο προαγωγής στο Λογιστήριο του Δ.Σ.Χ 88€

Για την προαγωγή δικηγόρων σε παρ’ Αρείω Πάγω απαιτούνται:

  • Ο δικηγόρος μετά την προαγωγή του στο εφετείο και την πάροδο τεσσάρων (4) ετών ευδόκιμης άσκησης δικηγορίας σε αυτό, μπορεί να ζητήσει την προαγωγή του, σε Παρ’Αρείω Παγω
  • Σχετική αίτηση προς το Δ.Σ. του Δ.Σ. Χανίων
  • Μία (1) απόφαση Εφετείου
  • Παράβολο προαγωγής στο Λογιστήριο του Δ.Σ.Χ 300€

Μέγεθος Γραμματοσειράς

Χρήσιμα Έγγραφα

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ' ΕΦΕΤΑΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ