Είσοδος

Επιτροπή Δεοντολογίας

Έργο της Επιτροπής είναι όλα τα θέματα της τήρησης των Αρχών Δεοντολογίας μεταξύ των μελών του Συλλόγου που είναι ο Κανόνας για την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου, οι κατάλογοι και οι υπηρεσίες των μελών του Συλλόγου. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαία η ανάληψη των θεμάτων αυτών και αυτεπαγγέλτως ώστε να προλαμβάνονται περιστατικά πριν διογκωθούν και να επιλύονται άμεσα πριν φθάσουν στο Δ.Σ.

 

Υπεύθυνοι της Επιτροπής αναλαμβάνουν ο κ. Μαυρογένης Ευτύχιος και ο γενικός γραμματέας του Δ.Σ.Χ. κ. Πραματευτάκης Χρήστος.

Μέγεθος Γραμματοσειράς