Είσοδος

Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

13.09.2023

12-09-2023: Προκήρυξη για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με με ωριαία αποζημίωση εκπαιδευτικού έτους 2023-2024 Α΄ έτους σπουδών (Α΄εξάμηνο) της εκπαιδευτικής σειράς 2023-2026, Β΄έτους σπουδών (Γ΄εξάμηνο) της εκπαιδευτικής σειράς 2022-2025 & Γ΄ έτους σπουδών (Ε΄ εξάμηνο) της εκπαιδευτικής σειράς 2021-2024.

12092023prokirixididaktikoprosopiko

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
08.09.2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023

Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής μέχρι 19/10/2023. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ Β’ 2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
26.07.2023

Προκήρυξη πλήρωσης δύο (2) θέσεων Δικηγόρων της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με σύμβαση έμμισθης εντολής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ_2023-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 65ΤΝΟΡΡΠ-ΗΞΩ (1)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
24.07.2023

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ _20_7_2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
12.07.2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ -Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ-Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΜΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
03.07.2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

13837.30-6-2023_30062023141252 ΨΚ20ΩΗΟ-2ΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ