Είσοδος

Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

19.06.2024

Για την πλήρωση μιας (1) θέσεως δικηγόρου με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής, στον Δήμο Μήλου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΗΛΟΥ ΡΕΕΙΩΚΩ-Δ9Π_signed

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
18.06.2024

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
30.05.2024

Δ.ΥΠ.Α -ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ 445187/9.4.2024/25.4.2024 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΑΠΟΦΑΣΗΣ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Δ.ΥΠ.Α

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
22.05.2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΑΙΣ Ή ΠΑΡ’ ΕΦΕΤΑΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
18.04.2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 4 ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δ.ΥΠ.Α

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4 ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΗ Δ.ΥΠ.Α

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
18.04.2024

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ 2 ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡ ‘ ΕΦΕΤΑΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ” ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ 2 ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡ ΕΦΕΤΑΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
12.04.2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΕΦΕΤΑΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΔΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ