Είσοδος

13.05.2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ-Ψ3Δ2469Β7Κ-Φ0Ο

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς