Είσοδος

Επιτροπή Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Η κύρια αρμοδιότητα της Επιτροπής αυτής είναι τα θέματα των προϋποθέσεων εγγραφής, ασφάλισης και συνταξιοδότησης των δικηγόρων και η παροχή χρήσιμων πληροφοριών επί αυτών.

 

Πρόεδρος της επιτροπής: κ. Αδαμάντιος Αρετάκης

Μέγεθος Γραμματοσειράς