Είσοδος

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Ο κατάλογος που ακολουθεί περιλαμβάνει όλα τα περιοδικά που διαθέτει η βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Χ κατά αλφαβητική σειρά και σε έντυπη μορφή και όπου υπάρχει επιπλέον δωρεάν ηλεκτρονική συνδρομή σημειώνεται η ηλεκτρονική διεύθυνση του περιοδικού με τους αντίστοιχους κωδικούς πρόσβασης.

 

 1. DIGESTA
 2. ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
 3. ΑΡΧΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
 4. ΑΧΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
 5. ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕ
 6. ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 7. ΔΕΛΤΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
 8. ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 9. ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (www.dfn.gr, ον. χρήστη: 12712, κωδικός: LIBRARY)
 10. ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
 11. ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 12. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
 13. ΔΙΚΗ
 14. ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ (Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας)
 15. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ
 16. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 17. ΕΔΔηΛΥ (ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ και ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
 18. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
 19. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 20. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 21. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 22. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 23. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 24. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 25. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ι.Κ.Α ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 26. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 27. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 28. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
 29. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 30. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 31. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 32. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ-ΑΞΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 33. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 34. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 1989-2013
 35. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 36. ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
 37. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 38. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
 39. ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 40. ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
 41. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 42. ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ
 43. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 44. ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
 45. ΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
 46. ΝΟΜΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
 47. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
 48. ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 49. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ
 50. ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
 51. ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
 52. ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
 53. ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 1999-2008
 54. ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
 55. ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 56. ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ (Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου)
 57. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
 58. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ
 59. ΤΑΛΩΣ
 60. ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ
 61. ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ
 62. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
 63. ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Μέγεθος Γραμματοσειράς