Είσοδος

Μέλη Δ.Σ.Χ. - Δικηγόροι

Α.Μ.

Ονοματεπώνυμο

Κατηγορία

Διεύθυνση

Στοιχεία Επικοινωνίας

466

Αγγελινούδη Παναγιώτα του Αθανάσιου

Παρ’ Εφέταις

Νικ. Πλαστήρα 4

381

Αγιασμενάκη Μαρία του Ιωάννη

Παρ’ Εφέταις

Κ. Μητσοτάκη 34

444

Αδαμάκης Σταύρος του Ευάγγελου

Παρά Πρωτ.

Μιχελιδάκη 16

554

Αλεξανδράκη Μαρία του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Παρά Πρωτ.

Πύργος Περιβολίων

428

Αλεξούδη Νίκη-Βασιλική του ΖΗΣΗ

Παρά Πρωτ.

Κορνάρου 1

265

Αλιγιζάκη Αρχοντία του ΕΥΤΥΧΙΟΥ

Παρ’ Αρείω Πάγω

Γεωργ. Χατζηδάκη 27

303

Αλιγιζάκη Μαρίνα του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Παρά Πρωτ.

Τσόντου Βάρδα 8

350

Αμανάκη Άννα του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Παρ’ Εφέταις

Πειραιώς 1

446

Αμπαρτζάκη Όλγα του ΜΙΧΑΗΛ

Παρ’ Αρείω Πάγω

Α. Παπανδρέου 68

284

Αναγνωστάκη Αθηνά του ΣΟΦΟΚΛΗ

Παρά Πρωτ.

Μουντάκη 29