Είσοδος

Επιστημονική Επιτροπή – Επιτροπή Διαρκούς Επιμόρφωσης, Σεμιναρίων και Διαμεσολάβησης

Έργο της Επιτροπής είναι όλα τα επιστημονικού ενδιαφέροντος θέματα του Δ.Σ.Χ, το ευαίσθητο θέμα της διαρκούς επιμόρφωσης των δικηγόρων τόσο των νέων όσο και των παλαιών, λόγω της ταχύτητατης μεταβολής του νομικού πλαισίου με τη θέσπιση καινούριων νόμων, όπως και του θέματος της Διαμεσολάβησης.

 

 

H Επιστημονική Επιτροπή και Επιτροπή Επιμόρφωσης και Διαμεσολάβησης οργανώνεται σε τρεις τομείς:

 

 

-Τομέας διεξαγωγής σεμιναρίων, με αντικείμενο τον προγραμματισμό επιμόρφωσης.

 

-Τομέας παρακολούθησης νομοθετικής και νομολογιακής επικαιρότητας με αντικείμενο την ενημέρωση των μελών μας για σημαντικές νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις καθώς και την επεξεργασία πρωτοβουλιών σε θέματα που μπορούν να προωθούνται στην Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων και αφορούν την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.

 

-Τομέας Διαμεσολάβησης, με αντικείμενο τη ολοκλήρωση του φακέλου για την ίδρυση του σχετικού Φορέα Κατάρτισης σε συνεργασία με τους λοιπούς συλλόγους Κρήτης και στελέχωση του.

 

 

Πρόεδρος της επιτροπής: Χαράλαμπος Ζολινδάκης.

Μέγεθος Γραμματοσειράς