Είσοδος

Γραφείο Τύπου – Ανακοινώσεων, Δημοσίων Σχέσεων και Δημοσίων Υπηρεσιών

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής αυτής είναι όλα τα θέματα της Δικηγορίας και η σύνδεση των θεμάτων αυτών με την κοινή γνώμη και ο καθοριστικός ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην παρουσίαση των θεμάτων αυτών στην κοινή γνώμη και τη διαμόρφωση αυτής (θέματα αρθρογραφίας και δημοσίων σχέσεων κλπ).

 

Πρόεδρος της επιτροπής αναλαμβάνει η κ. Αγάπη Μικρού.

Μέγεθος Γραμματοσειράς