Είσοδος

ΛΕΔΕ

Χρήσιμα Έγγραφα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΛΕΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΔΕ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε ΑΠΟ 01-01-2017 ΕΩΣ 31-01-2017

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε ΑΠΟ 01-12-2016 ΕΩΣ 31-12-2016

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε ΑΠΟ 01-11-2016 ΕΩΣ 30-11-2016

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε ΑΠΟ 1-10-2016 ΕΩΣ 31-10-2016

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε ΑΠΟ 1-08-2016 ΕΩΣ 30-09-2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 51 ΚΑΙ 52 ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Λ.Ε.Δ.Ε 2016

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε ΑΠΟ 1-6-2016 ΕΩΣ 30-6-2016

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε ΑΠΟ 1-4-2016 ΕΩΣ 31-5-2016

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε ΑΠΟ 1-3-2016 ΕΩΣ 31-3-2016

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε ΑΠΟ 1-2-2016 ΕΩΣ 29-2-2016

Διευκρίνηση για την εισφορά - πόρο υπέρ του Λ.Ε.Δ.Ε

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 31-1-2016

Ανακοίνωση τρόπου επιδότησης

Παράδειγμα επιδότησης οφειλών

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΛΕΔΕ 19-12-2015

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε. ΑΠΟ 1-12-2015 ΕΩΣ 31-12-2015

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε. ΑΠΟ 1-11-2015 ΕΩΣ 30-11-2015

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε. ΑΠΟ 1-10-2015 ΕΩΣ 31-10-2015

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε. ΑΠΟ 1-9-2015 ΕΩΣ 30-9-2015

ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΛΕΔΕ ΑΠΟ 1-9-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΛΕΔΕ-ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΔΕ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 18-9-2014)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 47/5-7-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1η ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2η ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ 2014 (συμπληρωματική)

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 44/9-3-2013