Είσοδος

Αιτήσεις προς το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων

Χρήσιμα Έγγραφα

Αίτηση Εγγραφής Δικηγόρου

Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Ασκουμένων ΔΣΧ

Βεβαίωση Δικηγόρου για Έναρξη Άσκησης Ασκουμένου

Αίτηση Παραίτησης-Διαγραφής Δικηγόρου

Βεβαίωση δικηγόρου για ολοκλήρωση άσκησης ασκουμένου