Είσοδος

Κτηματολόγιο

Έντυπα Κτηματολογίου – Υποδείγματα:

 

http://www.ktimatologio.gr/

 

 

Μέγεθος Γραμματοσειράς

Χρήσιμα Έγγραφα

Aγωγές και Αιτήσεις Κτηματολογίου

Αίτηση για Καταχώρηση Εγγραπτέας Πράξης και Οδηγίες Συμπλήρωσης εντύπου

Αίτηση για Καταχώριση Εγγραπτέας πράξης με την διαδικασία του άρθρου 6§4 του Ν. 2664/1998 και Οδηγίες Συμπλήρωσης εντύπου

Αίτηση Διόρθωσης Πρόδηλου Σφάλματος

Αίτηση Διόρθωσης Γεωμετρικών Στοιχείων των Κτηματολογικών Εγγραφών

Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης

Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηματολογικών Εγγραφών Αντικειμένου Εγγραπτέων Δικαιωμάτων

Αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηματολογικών Εγγραφών Φυσικού / Νομικού Προσώπου

Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου Κτηματολογικού Φύλλου – Αποσπάσματος Κτηματολογικού Διαγράμματος – Κτηματογραφικού Διαγράμματος

Αίτηση για χορήγηση Αντιγράφου Στοιχείου από το Αρχείο Κτηματογράφησης

Αίτηση για χορήγηση Αντιγράφου /ων Εγγραπτέας Πράξης / εων

Περίληψη Καταχώρησης Εγγραπτέας Πράξης

Περίληψη Καταχώρησης Εγγραπτέας Πράξης