Είσοδος

Νομολογία

23.02.2024

Τ.Ν.Π Ο ΣΟΛΩΝ

Διαμεσολάβηση – (Άρθρο 3 Ν. 4640/2019) – Προσκόμιση Ενημερωτικού Εγγράφου Δυνατότητας Διαμεσολαβητικής Διευθέτησης Διαφοράς με Ημερομηνία Μεταγενέστερη της Κατάθεσης της Αγωγής 1.Διαμεσολάβηση – (Άρθρο 3 Ν. 4640/2019) 2.Προσκόμιση Ενημερωτικού Εγγράφου Δυνατότητας Διαμεσολαβητικής Διευθέτησης Διαφοράς με Ημερομηνία Μεταγενέστερη της Κατάθεσης της Αγωγής 3.Απορριπτέος ως Αβάσιμος ο λόγος Εφέσεως  (Άρθρο 3 Ν. 4640/2019) Η υποχρέωση προσκόμισης του…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23.02.2024

Τ.Ν.Π Ο ΣΟΛΩΝ

Ψυχική Οδύνη 500.000 ευρώ Για τον θάνατο συνεπιβαίνουσας στο πίσω κάθισμα ανήλικης Ψυχική Οδύνη 500.000 ευρώ Για τον θάνατο συνεπιβαίνουσας στο πίσω κάθισμα ανήλικης Για τον θάνατο συνεπιβαίνουσας στο πίσω κάθισμα ανήλικης Επιμεριζόμενα : Ανά 150.000 στον πατέρα – μάνα 100.000 στην αδελφή Ανά 50.000 σε κάθε γιαγιά Εκτροπή – Ανατροπή ΙΧΕ οχήματος Ζώνη Ασφαλείας των πίσω…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23.02.2024

Τ.Ν.Π Ο ΣΟΛΩΝ

Ζημία από Αδικοπραξία συνεπεία Τροχαίου Ατυχήματος Επιδικαστέος ο αναλογούν ΦΠΑ των Δαπανών Επισκευής Ζημία από Αδικοπραξία συνεπεία Τροχαίου Ατυχήματος    Επιδικαστέος ο αναλογούν ΦΠΑ των Δαπανών Επισκευής του Λεωφορείου της ενάγουσας  ιδιοκτήτριας εμπορικής εταιρίας και της μίσθωσης άλλου οχήματος 2.Αναιρετική Διαδικασία (κατ’ άρθ. 559 αριθ. 1α ΚΠολΔ)    Απορριπτέος  ο λόγος αναίρεσης της αναιρεσείουσας Ασφαλιστικής Εταιρίας Ουδεμία…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23.02.2024

Τ.Ν.Π Ο ΣΟΛΩΝ

Απόκτηση Κυριότητας με Ειδική Έκτακτη Χρησικτησία σε Ακίνητα του Δημοσίου Διόρθωση Ανακριβών Αρχικών Κτηματολογικών Εγγραφών   Απόκτηση Κυριότητας με Ειδική Έκτακτη Χρησικτησία σε Ακίνητα του Δημοσίου (άρθρ. 4 Ν.3127/2003) Διόρθωση  Ανακριβών Αρχικών Κτηματολογικών Εγγραφών στα Βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου   Αναιρετική Διαδικασία (κατ΄άρθ. 559 αριθ.1 και 19 ΚΠολΔ) Απορριπτέος ο λόγος αναίρεσης του Ελληνικού Δημοσίου…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23.02.2024

Τ.Ν.Π Ο ΣΟΛΩΝ

Σύμβαση Μισθώσεως – Πραγματικά Ελαττώματα του Μίσθιου – Μη εύρυθμη λειτουργία wifi και internet λόγω υγρασίας   Σύμβαση Μισθώσεως – Πραγματικά Ελαττώματα Μίσθιου – Αποζημίωση Μισθωτή από την Μη  Εκτέλεση της Σύμβασης  – Εξώδικη Καταγγελία  του Μισθωτή – Αναιρετικός Έλεγχος (κατ΄ άρθρ. 559 αρ.1 ΚΠολΔ)Σύμβαση Μισθώσεως  Πραγματικά Ελαττώματα του Μίσθιου Έντονη υγρασία του μισθίου, μη…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
01.02.2024

Τ.Ν.Π ΣΟΛΩΝ

Ηθική Βλάβη 600.000 ευρώ – Ακρωτηριασμός Κάτω Άκρων σε Εργατικό Ατύχημα Ηθική Βλάβη 600.000 ευρώ (1) Ακρωτηριασμός Κάτω Άκρων σε Εργατικό Ατύχημα Ο παθών από εργατικό ατύχημα που οφείλεται σε πταίσμα επομένως και σε οποιαδήποτε αμέλεια του εργοδότη ή των προσώπων που αυτός έχει προστήσει στην υπηρεσία του, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει να του…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
01.02.2024

Τ.Ν.Π ΣΟΛΩΝ

Ψυχική Οδύνη (ΑΚ 932) 440.000 ευρώ (αυξητική τάση) – Αναιρετικός Έλεγχος Επιδικαζομένων Ποσών – Απορριπτέος ο Αναιρετικός Λόγος περί παραβίασης της αρχής της Αναλογικότητας Ψυχική Οδύνη (ΑΚ 932) 440.000 ευρώ (αυξητική τάση) – Αναιρετικός Έλεγχος Επιδικαζομένων Ποσών – (αρθρ. 559 αρ. 1 ΚΠολΔ) Απορριπτέος ο Αναιρετικός Λόγος περί παραβίασης της αρχής της Αναλογικότητας Και της…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
01.02.2024

Τ.Ν.Π ΣΟΛΩΝ

Θάνατος διερχόμενου οδηγού στη Μάνδρα Αττικής λόγω Πλημμυρικών Φαινομένων – Ψυχική Οδύνη 100.000 Ευρώ σε Σύζυγο Εις Ολόκληρον Αστική Ευθύνη Δημοσίου και Περιφέρειας από Παραλείψεις Θάνατος διερχόμενου οδηγού στη Μάνδρα Αττικής στις 15.11.2017 Λόγω Πλημμυρικών Φαινομένων Εις Ολόκληρον Αστική Ευθύνη Δημοσίου και Περιφέρειας από Παραλείψεις (άρθρ. 105, 106 ΕισΝΑΚ) Έλλειψη Ευθύνης Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Δήμων…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
16.01.2024

NEWSLETER ΤΝΠ ΣΟΛΩΝ- Ασφαλιστική Εκκαθάριση Ν.4364/2016 – Δεν Εφαρμόζεται ο Ν. 4364/2016 στις υπό Ασφαλιστική Εκκαθάριση Αλλοδαπές Ασφαλιστικές Εταιρείες με έδρα Κράτος της ΕΕ.

Ασφαλιστική Εκκαθάριση Ν.4364/2016 – Δεν Εφαρμόζεται ο Ν. 4364/2016 στις υπό Ασφαλιστική Εκκαθάριση Αλλοδαπές Ασφαλιστικές Εταιρείες με έδρα Κράτος της ΕΕ. 1.Ασφαλιστική Εκκαθάριση  Ν. 4364/2016 Δεν Εφαρμόζεται ο Ν. 4364/2016 στις υπό Ασφαλιστική Εκκαθάριση Αλλοδαπές Ασφαλιστικές Εταιρείες με έδρα Κράτος της ΕΕ Νόμιμα προχωρεί η συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του Ελληνικού Δικαστηρίου  για το οποίο…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ