Είσοδος

Νομολογία

29.08.2023

Αστική Ευθύνη Δημοσίου – Παράλειψη Έκδοσης ΚΥΑ για Καταβολή Αποζημίωσης προς ΚΤΕΛ ΑΕ, λόγω Έκδοσης Δωρεάν ή Μειωμένης Τιμής Εισιτηρίων σε Ειδικές Κατηγορίες Επιβατών

1.Αστική Ευθύνη Δημοσίου από Παράλειψη Έκδοσης ΚΥΑ για Καταβολή Αποζημίωσης προς ΚΤΕΛ ΑΕ, λόγω Έκδοσης Δωρεάν ή Μειωμένης Τιμής Εισιτηρίων σε Ειδικές Κατηγορίες Επιβατών (άρθρ. 10 παρ. 7 Ν. 2963/2001)   2.Μέθοδος Υπολογισμού Αποζημίωσης  Δεκτός ως Βάσιμος ο Α΄ Λόγος Αναιρέσεως (άρθρ. 10 παρ. 7 Ν. 2963/2001)   Το δικάσαν δικαστήριο απέρριψε την ένδικη αγωγή ΚΤΕΛ με τη σκέψη ότι…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
29.08.2023

Κακουργηματική Αποδοχή Εικονικών Φορολογικών Στοιχείων Κατ’ Εξακολούθηση άνω των 200.000 Ευρώ

1.Κακουργηματική Αποδοχή Εικονικών Φορολογικών Στοιχείων Κατ’ Εξακολούθηση Άνω Των 200.000 Ευρώ   2.Ανέγκλητο πράξης (άρθρ. 66 παρ. 5 Ν. 4174/2013) Απορριπτέος ως Αβάσιμος ο εκ του Άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄,  Ε΄ Λόγος Αναίρεσης (άρθρ. 65 παρ. 5 εδ. α’ και γ’,  66 παρ. 1-4 ν. 4174/2013)     Ο αναιρεσείων προσάπτει την αναιρετική…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
29.06.2023

NEWSLETTER ΤΝΠ ΣΟΛΩΝ

Προνοϊακά Επιδόματα Κοινωνικής Πρόνοιας – Αθροιστική Απόληψη (άρθρ. 930.3 ΑΚ) από τον υπόχρεο τρίτο και από το Επικουρικό Κεφάλαιο – Αντέφεση Εφεσιβλήτου δια των Προτάσεων μετά από παραπομπή από τον Άρειο Πάγο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ