Είσοδος

Νομολογία

13.06.2024

Τ.Ν.Π Ο ΣΟΛΩΝ- Έκδοση Ακάλυπτης Επιταγής –  Ύπαρξη Κοινού Δόλου Αναιρετική Διαδικασία 

Έκδοση Ακάλυπτης Επιταγής –  Ύπαρξη Κοινού Δόλου Αναιρετική Διαδικασία  (κατ΄ άρθρ.  510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ ΚΠΔ) Σιωπηρή Απόρριψη Αιτήματος Αναβολής ή Διακοπής από τον Εισαγγελέα με σκοπό την Γραφολογική Πραγματογνωμοσύνη Αναίρεση κατόπιν Αιτήσεως του Κατηγορουμένου – Αντικειμενική και Υποκειμενική Υπόσταση του Αδικήματος Κατάργηση του «εν γνώσει» στοιχείου 0 1.Έκδοση Ακάλυπτης Επιταγής –  Ύπαρξη Κοινού…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
03.06.2024

Τ.Ν.Π ο ΣΟΛΩΝ

Εργατικό Ατύχημα – Εκπρόθεσμη Αναγγελία Εργατικού Ατυχήματος στον ΟΑΕΕ  για την χορήγηση Χρηματικού Επιδόματος λόγω Ανωτέρω Βίας – Αναίρεση Ε.Φ.Κ.Α – Απορριπτέα – Τί συνιστά Ανωτέρα Βία    https://esd.gr/38977-2/                                 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
31.05.2024

Τ.Ν.Π Ο ΣΟΛΩΝ

Παράνομη Διακίνηση Αλλοδαπών – Αναίρεση καταδικασθέντος Kατηγορουμένου ενώπιον του Διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης – Πότε στοιχειοθετείται η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος – Τι συνιστά επιβαρυντική περίπτωση. Για περισσότερα πατήστε εδώ Εργατικό Ατύχημα – Εκπρόθεσμη Αναγγελία Εργατικού Ατυχήματος στον ΟΑΕΕ  για την χορήγηση Χρηματικού Επιδόματος λόγω Ανωτέρω Βίας – Αναίρεση Ε.Φ.Κ.Α – Απορριπτέα – Τί συνιστά Ανωτέρα…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
13.05.2024

Τ.Ν.Π ο ΣΟΛΩΝ

  Έκδοση και Αποδοχή Πλαστών και Εικονικών Τιμολογίων – Προσφυγή κατά Πράξης Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ- Δεκτή εν Μέρει Για περισσότερα πατήστε εδώ Θεμελίωση Σύνταξης Χηρείας της Επιζώσας Συζύγου του ασφαλισμένου στον ΟΑΕΕ ο οποίος πριν το θάνατό του δικαιούνταν Σύνταξη λόγω Αναπηρίας Για περισσότερα πατήστε εδώ Αξιόποινη Πράξη Έκδοσης Ακάλυπτης Επιταγής – Αναίρεση…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
22.04.2024

Τ.Ν.Π ο ΣΟΛΩΝ-Πλαστό Προσωρινό Σήμα Ασφαλιστικής Κάλυψης και Βεβαίωση Ασφάλισης – Δεκτή η Αίτηση Αναψηλάφησης Ασφαλιστικής Εταιρείας

Πλαστό Προσωρινό Σήμα Ασφαλιστικής Κάλυψης και Βεβαίωση Ασφάλισης – Δεκτή η Αίτηση Αναψηλάφησης Ασφαλιστικής Εταιρείας Για περισσότερα πατήστε εδώ Εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης – Άσκηση Έφεσης από τον Εισαγγελέα Εφετών ενώπιον του Αρείου Πάγου – Δεκτή Για περισσότερα πατήστε εδώ Κατάληψη Τμήματος Ακινήτου – Προσβολή Συννομής – Νομιζόμενος Τίτλος Για περισσότερα πατήστε εδώ Η Εξαίρεση από την Ασφαλιστική…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
18.04.2024

Τ.Ν.Π Ο ΣΟΛΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο ΣΟΛΩΝ   Πλαστό Προσωρινό Σήμα Ασφαλιστικής Κάλυψης και Βεβαίωση Ασφάλισης – Δεκτή η Αίτηση Αναψηλάφησης Ασφαλιστικής Εταιρείας                                            https://bit.ly/4d1aMj8

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
26.03.2024

Τ.Ν.Π Ο ΣΟΛΩΝ

Στοιχειοθέτηση της Ιδιαίτερης Νομικής Υποχρέωσης στα εξ΄ αμελείας Τελούμενα Εγκλήματα Όπου η αμέλεια ενός δράστη δεν συνίσταται σε παράλειψη αλλά σε σύνολο συμπεριφοράς, τότε για την θεμελίωση του εγκλήματος από αμέλεια που τελείται δια παραλείψεως απαιτείται επιπλέον η συνδρομή των όρων που θέτει η ιδιαίτερη νομική υποχρέωση. Η ιδιαίτερη νομική υποχρέωση πηγάζει είτε από το…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
26.03.2024

Τ.Ν.Π Ο ΣΟΛΩΝ

Ηθική Βλάβη 600.000 ευρώ – Ακρωτηριασμός Κάτω Άκρων σε Εργατικό Ατύχημα Ηθική Βλάβη 600.000 ευρώ (1) Ακρωτηριασμός Κάτω Άκρων σε Εργατικό Ατύχημα Ο παθών από εργατικό ατύχημα που οφείλεται σε πταίσμα επομένως και σε οποιαδήποτε αμέλεια του εργοδότη ή των προσώπων που αυτός έχει προστήσει στην υπηρεσία του, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει να του…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
26.03.2024

Τ.Ν.Π Ο ΣΟΛΩΝ

Θάνατος διερχόμενου οδηγού στη Μάνδρα Αττικής λόγω Πλημμυρικών Φαινομένων – Ψυχική Οδύνη 100.000 Ευρώ σε Σύζυγο Εις Ολόκληρον Αστική Ευθύνη Δημοσίου και Περιφέρειας από Παραλείψεις Θάνατος διερχόμενου οδηγού στη Μάνδρα Αττικής στις 15.11.2017 Λόγω Πλημμυρικών Φαινομένων Εις Ολόκληρον Αστική Ευθύνη Δημοσίου και Περιφέρειας από Παραλείψεις (άρθρ. 105, 106 ΕισΝΑΚ) Έλλειψη Ευθύνης Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Δήμων…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
26.03.2024

Τ.Ν.Π. Ο ΣΟΛΩΝ

Ψυχική Οδύνη (ΑΚ 932) 440.000 ευρώ (αυξητική τάση) – Αναιρετικός Έλεγχος Επιδικαζομένων Ποσών – Απορριπτέος ο Αναιρετικός Λόγος περί παραβίασης της αρχής της Αναλογικότητας Ψυχική Οδύνη (ΑΚ 932) 440.000 ευρώ (αυξητική τάση) – Αναιρετικός Έλεγχος Επιδικαζομένων Ποσών – (αρθρ. 559 αρ. 1 ΚΠολΔ) Απορριπτέος ο Αναιρετικός Λόγος περί παραβίασης της αρχής της Αναλογικότητας Και της Υπέρβασης…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ