Είσοδος

Αρχειοφυλακείο Κανδάνου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4512/2018 όπως ισχύει σήμερα και με την υπ αριθμ 199/4 απόφαση του Ελληνικού Κτηματολογίου η οποία δημοσιεύθηκε την 11-10-2022 στο ΦΕΚ/τεύχος Β΄αρ φύλλου 5249, το ειδικό Άμισθο  Υποθ/κείο Κανδάνου καταργείται την 27η Οκτωβρίου 2022 .

Όλα τα ακίνητα της τοπικής αρμοδιότητας του από τις 28-10-2022 θα υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Χανίων  /κ.γ Κρήτης .

Το Υποθ/κείο Κανδάνου θα λειτουργεί από τις 28-10-2022 ως αρχειοφυλακείο .

Το Αρχειοφυλακείο Κανδάνου Χανίων θα είναι επισκέψιμο προς διεξαγωγή ερευνών και προσέλευσης κοινού κάθε Πέμπτη και ώρες 10 π.μ.-2μ.μ..

Η κατάθεση πράξεων ακινήτων της περιοχής της τοπικής αρμοδιότητας του τ.Υποθ/κείου Κανδάνου Χανίων θα γίνεται στο Υποκ.Χανίων.

Για πληροφορίες  E-mail : mchatzid@ktimatologio.gr

Μέγεθος Γραμματοσειράς