Είσοδος

19.06.2024

Για την πλήρωση μιας (1) θέσεως δικηγόρου με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής, στον Δήμο Μήλου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΗΛΟΥ ΡΕΕΙΩΚΩ-Δ9Π_signed

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς