Είσοδος

Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

13.09.2023

12-09-2023: Προκήρυξη για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με με ωριαία αποζημίωση εκπαιδευτικού έτους 2023-2024 Α΄ έτους σπουδών (Α΄εξάμηνο) της εκπαιδευτικής σειράς 2023-2026, Β΄έτους σπουδών (Γ΄εξάμηνο) της εκπαιδευτικής σειράς 2022-2025 & Γ΄ έτους σπουδών (Ε΄ εξάμηνο) της εκπαιδευτικής σειράς 2021-2024.

12092023prokirixididaktikoprosopiko

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
08.09.2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023

Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής μέχρι 19/10/2023. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ Β’ 2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
26.07.2023

Προκήρυξη πλήρωσης δύο (2) θέσεων Δικηγόρων της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με σύμβαση έμμισθης εντολής.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ_2023-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 65ΤΝΟΡΡΠ-ΗΞΩ (1)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
24.07.2023

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ _20_7_2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
12.07.2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ -Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ-Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΜΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ