Είσοδος

18.04.2024

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ 2 ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡ ‘ ΕΦΕΤΑΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ” ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ 2 ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡ ΕΦΕΤΑΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς