Είσοδος

15.01.2024

Πρόσκληση για την πρόσληψη ασκούμενου δικηγόρου για πρακτική άσκηση στο Γ.Ν. Χανίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς