Είσοδος

12.04.2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΕΦΕΤΑΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΔΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς