Είσοδος

18.04.2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 4 ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δ.ΥΠ.Α

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4 ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΗ Δ.ΥΠ.Α

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς