Είσοδος

12.10.2022

Προκήρυξη βραβείων επιστημονικών μελετών

Το Εργαστήριο Μελέτης για Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής
Α.Π.Θ. προκηρύσσει δύο βραβεία για πρωτότυπες επιστημονικές μελέτες στα θέματα που
αναφέρονται πιο κάτω, και προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν τις μελέτες τους.

Τα θέματα είναι τα εξής:

* «Οι έννοιες του νομικού και του πραγματικού ελαττώματος στο νέο δίκαιο της πώλησης κατά τον
Αστικό Κώδικα»

* «Lex mitior: είναι επιτρεπτός ο νομοθετικός αποκλεισμός της σε φορολογικές ή άλλες κυρώσεις
ποινικής φύσης;»

Για κάθε θέμα θα δοθεί ένα βραβείο.

Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση.

ATT00029

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς