Είσοδος

11.01.2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

773/2022 ΕΙΡ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΕΚΟΥΣΙΑ) ( 824526)

(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Αποδεικτικά μέσα. Προσωπικά δεδομένα. Οι εκτυπώσεις που αποτυπώνουν αναρτήσεις, στις οποίες προέβη κάποιος χρήστης στο «προφίλ» του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να είναι ορατές µόνο από τους «φίλους» του, αποτελούν απαγορευμένα αποδεικτικά μέσα. Αντιθέτως, πληροφορίες που αναρτώνται από το υποκείμενο των δεδομένων σε δημόσια πρόσβαση στο διαδίκτυο, δεν συνιστούν προσωπικά δεδομένα. Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Αβασιμότητα ισχυρισμού της αιτούσας ότι είναι άνεργη, αποδεικνυόμενη από αναρτήσεις αυτής στο Facebook. Απόρριψη αιτήσεως ως ουσία αβάσιμης, καθώς η αιτούσα παραβίασε το καθήκον της ειλικρινούς δήλωσης των εισοδημάτων της. Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας. Εφαρμογή ανακριτικού συστήματος και στις μη γνήσιες υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας. Η απόφαση εισήχθη στην ΝΟΜΟΣ με επιμέλεια του δικηγόρου Κωνσταντίνου Μπίτσιου.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμός Απόφασης 773

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς