Είσοδος

11.07.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ -ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ ΜΠΧ 13ης -07-2023

Λόγω εργασιών στην αίθουσα του Πρωτοδικείου η κα Βατικάλου θα δικάσει τις υποθέσεις της στην αίθουσα του Ειρηνοδικείου στις 09:00 π.μ. και η κα Ζαχαροπούλου θα δικάσει στη συνέχεια στην ίδια αίθουσα στις 09:30 π.μ. Η κα Γκίνογλου θα δικάσει τις δικές της υποθέσεις στην αίθουσα δικαστών στις 09:00 π.μ.

Εκ της Γραμματείας του Πολιτικού Τμήματος

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς