Είσοδος

30.01.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν προφορικής εντολής-οδηγίας του Προϊσταμένου του Ειρηνοδικείου Χανίων, κ. Μαλακωνάκη, από τη ΔΕΥΤΕΡΑ 30/1/2023 ισχύουν τα παρακάτω:
1) Διακόπτεται η ενημέρωση των δικηγόρων σχετικά με το αποτέλεσμα της έκδοσης απόφασης υποθέσεων τους από το Ειρηνοδικείο Χανίων. Επίσης, σταματάει η λειτουργία του ηλεκτρονικού αρχείου των αποφάσεων καθώς και η ενημέρωση της εσωτερικής πλατφόρμας του Ειρηνοδικείου σχετικά με το αποτέλεσμα των υποθέσεων. Οι δικηγόροι θα πρέπει να αναζητούν το αποτέλεσμα των υποθέσεων τους από το βιβλίο των αποφάσεων.
Η Ηλεκτρονική πλατφόρμα των Υπερχρεωμένων του Υπουργείου θα ενημερώνεται κανονικά μόνο σχετικά με την έκδοση απόφασης και το αποτέλεσμα της (Θετική\Αρνητική).
Κατόπιν του παραπάνω και για λόγους ασφαλείας διακόπτεται η λειτουργία καθώς και η πρόσβαση όλων των παρακάτω υπηρεσιών από την πλατφόρμα του Ειρηνοδικείου.
1) Διακόπτεται η ηλεκτρονική ενημέρωση για την πορεία των υποθέσεων που έχουν κατατεθεί στο Ειρηνοδικείο. Συγκεκριμένα σταματάει η ανανέωση όλων των online αρχείων σχετικά με τον ορισμό των δικασίμων των υποθέσεων όπως, επίσης, και τον ορισμό Ειρηνοδικών που έχουν αναλάβει την κάθε υπόθεση.
2) Διακόπτεται η ενημέρωση σχετικά με το Πινάκιο των υποθέσεων που συζητούνται σε κάθε δικάσιμο.
3) Διακόπτεται η λειτουργία των αρχείων των Υπηρεσιών όπου ανεβαίνουν οι υπηρεσίες όλων των Δικαστηρίων των Χανίων για κάθε μήνα.
4) Διακόπτεται η απευθείας αποστολή emails ανακοινώσεων από το Ειρηνοδικείο Χανίων προς τους Δικηγόρους. Όλες οι ανακοινώσεις του Ειρηνοδικείου Χανίων θα στέλνονται πλέον μόνο μέσω του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων.
5) Η εσωτερική (εντός Γραμματείας) λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος του Ειρηνοδικείου συνεχίζει κανονικά.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς