Είσοδος

29.12.2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ/ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Αύριο 30-12-2022 και ώρα 13:00 θα διενεργηθεί λόγω κατεπείγοντος κλήρωση για την κάλυψη της θέσεως του Προέδρου της Επιτροπής για τις αντιρρήσεις των Δασικών Χαρτών, μεταξύ των εχόντων υποβάλλει αίτηση.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς