Είσοδος

12.09.2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δικηγορικό γραφείο αναζητά συνεργάτη δικηγόρο ή ασκούμενο με ελάχιστo όμως χρόνο άσκησης τουλάχιστον έξι μήνες.

Βασική προϋπόθεση η άριστη γνώση Αγγλικών (επίπεδο PROFICIENCY) καθώς και η εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων Microsoft office 365  (Word, Excel, Power Point, Outlook, File store, Teams).

Επιπλέον προσόντα, όπως π.χ. πολύ καλή γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας ή ένας μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, θα ληφθούν σοβαρά υπόψη. Υποβολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική Διεύθυνση:

yianixen@gmail.com

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς