Είσοδος

08.02.2023

Απόφαση ΣτΕ επί μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου

Ενδιαφέρουσα  απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας επί μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, με ιδιαίτερο νομολογιακό ενδιαφέρον και παραπομπή στην 7μελή σύνθεση λόγω σπουδαιότητας.

ΣτΕ 2784-2022.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς