Είσοδος

24.07.2023

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ _20_7_2023

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς