Είσοδος

Τελευταία Νέα – Ανακοινώσεις

18.09.2023

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΛΕΑΔΙΧ

Να ενημερώσουμε για τα εξής. Στην νέα μας ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ βρίσκετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Δηλαδή: 1. τι οφείλετε σε ασφάλιστρα 2. τι οφείλετε σε εισφορές 3. πότε πληρώσατε, με δυνατότητα εκτύπωσης ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 4. αν έχετε ατομικό ή οικογενειακό πρόγραμμα 5. ποια είναι τα προστατευόμενα μέλη σας 6. χρήσιμα αρχεία Στα ΑΡΧΕΙΑ βρίσκετε: 1….

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
15.09.2023

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/09/2023 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ “ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ -ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟΝ” ΜΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΣΧ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
15.09.2023

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στην προκήρυξη και διενέργεια του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2023

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος ‘Εχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 6, 13, 18, 19, 20,21 και 22 του ν. 4194/2013 «Κώδικας ∆ικηγόρων» (Α’ 208), όπως ισχύουν και ιδίως τον άρθρου 19 παρ. 5, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 7 του ν. 4745/2020 (ΦΕΚ Α’…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
13.09.2023

12-09-2023: Προκήρυξη για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με με ωριαία αποζημίωση εκπαιδευτικού έτους 2023-2024 Α΄ έτους σπουδών (Α΄εξάμηνο) της εκπαιδευτικής σειράς 2023-2026, Β΄έτους σπουδών (Γ΄εξάμηνο) της εκπαιδευτικής σειράς 2022-2025 & Γ΄ έτους σπουδών (Ε΄ εξάμηνο) της εκπαιδευτικής σειράς 2021-2024.

12092023prokirixididaktikoprosopiko

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ