Είσοδος

08.09.2023

Εγγραφή στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών (άρθρο 16 Ν. 4182/2013)

1249 ΕΞ signed

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς