Είσοδος

07.09.2022

Εγγραφή στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών κλπ

Προθεσμία υποβολής αίτησης έως 31/10/2022. Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

1556 ΕΞ signed

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς