Είσοδος

10.08.2023

Έγκριση καταστροφής άχρηστου αρχειακού υλικού του Πρωτοδικείου Χανίων

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς