Είσοδος

03.04.2023

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 04-04-2023

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη δικάσιμο των Ασφαλιστικών της 4ης-4-2023 θα
γίνει προεκφώνηση των υποθέσεων στις 09.00π.μ. στο ακροατήριο του
Πρωτοδικείου.
Ακολούθως, οι κρατηθείσες υποθέσεις θα διανεμηθούν μεταξύ των δύο
Προέδρων και η εκδίκασή τους θα αρχίσει στις 11.00 π.μ.
Από τη Γραμματεία των Ασφαλιστικών του Πρωτοδικείου Χανίων
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς