Είσοδος

03.07.2024

ΕΡΕΥΝΑ τ. ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ – ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ – ΒΑΜΟΥ

Υποθ/κείο Βάμου έρευνα από υπολογιστή, ο οποίος ενημερώνεται τακτικά βάσει του παραδοθέντος προγράμματος.

Υποθ/κείο Κολυμβαρίου ομοίως με ενημέρωση έως 21/06/2024. Μεταγενέστερα στις εισερχόμενες αιτήσεις.

Υποθ/κείο Καστελλίου έρευνα από υπολογιστή, ο οποίος ενημερώνεται τακτικά βάσει του προγράμματος του Φορέα.

Δ.Β.Βολάνης

Προϊστάμενος Υποκ.Χανίων

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς