Είσοδος

29.08.2023

Κακουργηματική Αποδοχή Εικονικών Φορολογικών Στοιχείων Κατ’ Εξακολούθηση άνω των 200.000 Ευρώ

1.Κακουργηματική Αποδοχή

Εικονικών Φορολογικών Στοιχείων Κατ’ Εξακολούθηση

Άνω Των 200.000 Ευρώ

 

2.Ανέγκλητο πράξης

(άρθρ. 66 παρ. 5 Ν. 4174/2013)

Απορριπτέος ως Αβάσιμος

ο εκ του Άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄,  Ε΄ Λόγος Αναίρεσης

(άρθρ. 65 παρ. 5 εδ. α’ και γ’,  66 παρ. 1-4 ν. 4174/2013)

 

 

Ο αναιρεσείων προσάπτει την αναιρετική πλημμέλεια της έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, καθώς η πληττόμενη απέρριψε τον προβληθέντα ισχυρισμό περί ανεγκλήτου της επίδικης πράξης, δεχόμενη πως δεν ήταν εφαρμοστέες οι διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 εδ. α’ και γ’ του ν. 4174/2013.

Εν προκειμένω το Δικαστήριο απέρριψε τον επίμαχο αναιρετικό λόγο ως αβάσιμο, αφού δέχθηκε ότι δεν υφίστατο καταδίκη του κατηγορουμένου για την πράξη του άρθρου 66 παρ. 1α’ του ν. 4174/2013 ούτε εξάλλου, μετά την κήρυξη απαράδεκτης της ασκηθείσας σχετικής ποινικής δίωξης, με απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων, εκκρεμούσε σε βάρος του ποινική δίωξη κατά το χρόνο εκδίκασης της ένδικης υπόθεσης. Δηλαδή, δέχθηκε ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για να τύχουν εφαρμογής οι παραπάνω διατάξεις και να μην τιμωρηθεί ο κατηγορούμενος-αναιρεσείων για την πράξη της αποδοχής εικονικών τιμολογίων, οι οποίες προϋποθέσεις είναι να έχει ήδη καταδικασθεί ο υπαίτιος για τη διάπραξη ή την υποστήριξη κάποιας από τις πράξεις του άρθρου 66 παρ. 1-4 του ν. 4174/2013 ή να έχει ασκηθεί και να εκκρεμεί σε βάρος του ποινική δίωξη για τις εν λόγω πράξεις. Το γεγονός της καταδίκης του αναιρεσείοντος σε πρώτο βαθμό δεν πληροί την προαναφερθείσα προϋπόθεση, αφού η καταδικαστική αυτή απόφαση, μετά την κήρυξη απαράδεκτης της ποινικής δίωξης με την προαναφερθείσα απόφαση του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου, δεν υφίστατο σε ισχύ κατά την εκδίκαση της ένδικης υπόθεσης.

 

Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης

Απόφ. ΑΠ….

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς