Είσοδος

18.06.2024

ΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΠΡΟΣΟΧΗ!

Από σήμερα δεν διατίθενται κινητά παράβολα δημοσίου

από τη Δ.Ο.Υ Χανίων και για το λόγο αυτό,

όταν έχουμε αιτήματα αναβολής,

θα πρέπει να έχουμε μεριμνήσει να έχουμε εις χείραν μας

την πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς