Είσοδος

21.06.2023

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΤΗΝ 26η-06-2023

Αξιότιμοι κ.κ. Δικηγόροι,

σας ενημερώνουμε ότι, τη Δευτέρα 26/6/2023 το Πολιτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου (Μονομελές-Πολυμελές) για τις επείγουσες περιπτώσεις, όπως αυτές αναφέρονται στην υπ’ αρ. 135/2023 Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Χανίων, θα συναλλαχθεί από ώρας 10:00 π.μ. έως 12:00 π.μ.

Από τη Γραμματεία του Πολιτικού Τμήματος

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς