Είσοδος

07.02.2024

ΛΗΨΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Μπορείτε να αναζητήσετε ψηφιακό αντίγραφο , απλό ή επικυρωμένο της δημοσιευθείσας απόφασης που σας ενδιαφέρει μέσω της ιστοσελίδας

www.gov.gr -> Δικαιοσύνη -> Δικαστήρια -> Ηλεκτρονικές Δικαστικές αποφάσεις
Μπαίνετε στην Εφαρμογή C/APP με τους κωδικούς σας της Ολομέλειας , επιλέγετε το Δικαστήριο που σας ενδιαφέρει και κάνετε την αίτηση για απλό ή επικυρωμένο αντίγραφο πατώντας στην υποενότητα
Αιτήματα Ψηφιακών Αρχείων -> Νέα Αίτηση
Έχει τα μεγάλα Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία (πλην των Χανίων), Εφετεία και Άρειο Πάγο
Περιλαμβάνει και Ειρηνοδικείο Χανίων, Εφετείο Κρήτης.
Εκ του Δ.Σ.
Νικόλαος Δ. Ποντικάκης
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς