Είσοδος

26.09.2023

Ματαίωση συζήτησης υποθέσεων της δικασίμου του 1ου τμήματος της 11ης Οκτωβρίου 2023, λόγω των εκλογών της 08ης Οκτωβρίου 2023 και επαναπροσδιορισμός αυτών σε ΝΕΑ δικάσιμο

Ανακοίνωση Αναβολής Δικασίμου 1ου Τμήματος Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς