Είσοδος

04.07.2023

ΝΕΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΝΑΖΗTA ΣΥΝΕΡΓΑΣIA

Νέα δικηγόρος, εγγεγραμμένη στο ΔΣΧ και απόφοιτη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία έχει συμπληρώσει την άσκηση της καθώς και έξι μήνες δικηγορίας σε δικηγορικό γραφείο μάχιμης δικηγορίας σε όλο το φάσμα του δικαίου (κυρίως σε αστικές υποθέσεις) στην Αθήνα, αναζητά συνεργασία από το Σεπτέμβριο του 2023. 
 
Τηλ επικοινωνίας: 6984456088.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς