Είσοδος

21.03.2024

Νέο Πρόγραμμα ΚΕΔΙΒΙΜ, “Διακυβέρνηση και επικοινωνία στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΟΤΑ”

https://kedivim.eap.gr/?page_id=15902

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς