Είσοδος

04.07.2024

ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 20%.

Εως τη Δευτέρα 8 Ιουλίου η προθεσμία γιά τη συμμετοχή στη διαδικασία εξόφλησης του υπολειπόμενου 20%.
Με το σκεπτικό ότι το portal  δε θα λειτουργεί από Παρασκευή έως και Κυριακή, προσπαθείστε να ολοκληρώσετε τις ενέργειες εγκαίρως.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!! ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 20%.
Νέα | Ανακοινώσεις | 26/06/2024
Πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία εξόφλησης (20%) των γραμματίων Νομικής Βοήθειας 2019-2022
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του Ν. 5095/2024, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της εξόφλησης του υπολειπόμενου 20% των ειδικών γραμματίων Νομικής Βοήθειας των ετών 2019-2022 που είχαν υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 69 του Ν. 5016/2023 και για τα οποία τα σχετικά τιμολόγια είχαν εκδοθεί στο 100% της αξίας τους,
Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, σε συνεργασία με το ΤΑΧΔΙΚ, σας ενημερώνει ότι μπορείτε να συμμετάσχετε έως και τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024 στη διαδικασία εξόφλησης του υπολειπόμενου 20% των ειδικών γραμματίων Νομικής Βοήθειας των ετών 2019-2022 που είχαν ομοίως υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 69 του Ν. 5016/2023 και για τα οποία τα σχετικά τιμολόγια είχαν εκδοθεί στο 80% της αξίας τους, ως εξής:
Διαδικασία εξόφλησης (20%) των γραμματίων Νομικής Βοήθειας 2019-2022
1) Εισέρχεστε με τους κωδικούς σας στο ΟΠΣ (Portal) της Ολομέλειας >> Νομική Βοήθεια >> Καταχώριση Τιμολογίου 20%, όπου για κάθε σχετικό ειδικό γραμμάτιο Νομικής Βοήθειας εμφανίζεται η ένδειξη «Καταχώριση 20%».
2) Επιλέγετε για το αντίστοιχο γραμμάτιο «Καταχώριση 20%», όπου μπορείτε να δείτε μεταξύ άλλων, με την ένδειξη «καθαρό ποσό», το ύψος του υπολειπόμενου 20% του συνολικού ποσού της αμοιβής του ανωτέρου ειδικού γραμματίου.
3) Εκδίδετε το οικείο φορολογικό παραστατικό ψηφιακά μέσω της ΑΑΔΕ, το οποίο διαβιβάζεται ταυτόχρονα στο myDATA (https://www.aade.gr/timologio) στο κατά τα ανωτέρω «καθαρό ποσό» (με ή χωρίς ΦΠΑ, ανάλογα με το αν κατά το χρόνο έκδοσης του εν λόγω παραστατικού υπάγεστε ή τυγχάνετε απαλλαγής από το ΦΠΑ, ανεξαρτήτως του αν το αντίστοιχο τιμολόγιο για το 80% είχε εκδοθεί με ή χωρίς ΦΠΑ).
4) Συμπληρώνετε τα απαιτούμενα στοιχεία: Αριθμό Τιμολογίου, Ημ/νία Έκδοσης Τιμολογίου, Αριθμό Απόφασης ή ΓΑΚ, ΦΠΑ >> ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ή ΜΕ ΦΠΑ, καθώς και το 15ψήφιο Μοναδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΜΑΡΚ) παραστατικού στο myDATA.
5) Επισυνάπτετε το αποθηκευμένο pdf αρχείο του τιμολογίου (στο οποίο πρέπει να εμφανίζεται ο ως άνω αριθμός ΜΑΡΚ).
6) Πατάτε «Αποθήκευση».
7) Επιλέγετε «Επιστροφή στη Λίστα» και επαναλαμβάνετε την ίδια διαδικασία για καθένα από τα σχετικά γραμμάτια μέχρι, αντί για την ένδειξη «Καταχώρηση 20%», να εμφανιστεί σε όλα η ένδειξη «Καταχωρίστηκε 20%».
***
Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι πλέον δικαιούχος στον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είχε γίνει η καταβολή του 80% της αξίας των ανωτέρω γραμματίων, πριν να προχωρήσει στην ανωτέρω διαδικασία αποστέλλει e-mail στο infonv@taxdik.gr, με τίτλο «Άρθρο 25 Ν. 5095/2024 – Καταβολή 20% – Αλλαγή IBAN», επισυνάπτοντας τα εξής δύο δικαιολογητικά:
α) Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση (εκδιδόμενη μέσω https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses) απευθυνόμενη προς το ΤΑΧΔΙΚ, στην οποία θα αναγράφεται το εξής:
«Δεν είμαι πλέον δικαιούχος στον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο μου είχε καταβληθεί το 80% της αξίας των ειδικών γραμματίων Νομικής Βοήθειας 2019-2022 τα οποία είχα υπαγάγει στην ειδική διαδικασία του άρθρου 69 του Ν. 5016/2023 και για το λόγο αυτό ζητώ το υπολειπόμενο 20% των γραμματίων αυτών, στο πλαίσιο της ειδικής διαδικασίας του άρθρου 25 του Ν. 5095/2024, να μου καταβληθεί στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN): ………………………………………………….…….. της τράπεζας …………………».
β) Τραπεζικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το νέο IBAN (π.χ. απλή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας ή απεικόνιση μέσω λογαριασμού ηλεκτρονικής τραπεζικής ή άλλο σχετικό έγγραφο).
***
Για τυχόν διευκρινίσεις, παρακαλείστε να επικοινωνείτε με τον Πρόεδρο του ΔΣΘ, Δημήτρη Φινοκαλιώτη (6944777231), τον υπεύθυνο Σύμβουλο του ΔΣΑ για τις διαδικασίες πληρωμής αποζημιώσεων Νομικής Βοήθειας των άρθρων 69 του Ν. 5016/2023 και 25 του Ν. 5095/2024, Αλέξανδρο Μαντζούτσο (6973013385), τον αρμόδιο Σύμβουλο του ΔΣΑ για τη Νομική Βοήθεια, Μιχάλη Καλαντζόπουλο (6945588740) και τις υπηρεσίες της Τηλεματικής (2103398230, 231, 236).
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς