Είσοδος

23.12.2022

Παράταση των ρυθμίσεων του ν. 4871/2021 για τη λειτουργία των Πολιτικών Δικαστηρίων που εισήχθησαν λόγω Covid έως την 30.6.2023

Με το άρθρο 128 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας που ψηφίστηκε χτες στη Βουλή παρατείνονται έως την 30.6.2023  οι ευεργετικές διατάξεις για τη λειτουργία των Πολιτικών Δικαστηρίων, οι οποίες είχαν θεσπισθεί λόγω covid-19 (χρονικός διαχωρισμός πινακίων, υποβολή συναινετικών αιτημάτων αναβολής μέχρι την προτεραία της δικάσιμου με κοινή δήλωση των διαδίκων στη Γραμματεία με e-mail, πρόταξη των υποθέσεων στις οποίες οι διάδικοι έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν την εξέταση μάρτυρα μέχρι την προτεραία της δικάσιμου ομοίως με κοινή δήλωση των διαδίκων στη Γραμματεία με e-mail).

Η Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων έχει ζητήσει την παγιοποίηση των σχετικών ρυθμίσεων καθώς διευκολύνουν την καθημερινότητα των δικηγόρων και των πολιτών. Προς τούτο, πρέπει να θεσπιστούν σχετικές διατάξεις (μόνιμης διαρκείας), ώστε να μην απαιτείται η ανά τακτά χρονικά διαστήματα νομοθετική παράτασή τους.

Το ψηφισθέν νομοσχέδιο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» είναι διαθέσιμο εδώ: https://bit.ly/3jbZrW3 .

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς