Είσοδος

20.06.2023

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι μπορείτε να παρουσιάζεστε και στην περιφέρεια.
Πρώτος όροφος όποιον βρείτε.
Δε θα σταλεί ειδικότερη ειδοποίηση
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς