Είσοδος

10.01.2024

ΠΕΡΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ 10ης-10-2023 (δημοτικές εκλογές)

Το ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ θα προσδιορίσει οίκοθεν

τις μη προσδιορισθείσες μέχρι σήμερα με επιμέλεια των διαδίκων υποθέσεις,

που ήταν προς εκδίκαση την 10η-10-2023 στο Εφετείο Κρήτης

και ματαιώθηκαν λόγω των Δημοτικών Εκλογών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.Χ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Μέγεθος Γραμματοσειράς